Testy zamocowań kotew wklejanych – certyfikowane badania

Nasza firma zajmuje się nie tylko produkcją i montażem złączy, ale oferuje także przeprowadzenie kontroli jakości zrealizowanych prac. Badania mające na celu określenie nośności kotew są niezbędne, by sprawdzić, czy konstrukcja została wykonana prawidłowo. Jest to kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników i otoczenia, a także bezawaryjności danej budowli.

Możesz zlecić nam wklejanie kotew przy użyciu nowoczesnych narzędzi, a następnie skorzystać z testu zamocowań kotew wklejanych, które wykonujemy we własnym zakresie. Dysponujemy własnym zestawem hydraulicznym, którym możemy sprawdzić nośność kotew o średnicy do 30 mm i obciążeniu testowym do 300 kN (30 ton).
Zestaw hydrauliczny wraz z niezbędnym osprzętem uzyskał świadectwo kalibracji wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Inżynierowie tworzący zespół firmy Impact są odpowiednio przeszkoleni oraz zdobyli niezbędne doświadczenie przy wykonywaniu tego typu badań.

 

Badania nośności kotew mostowych – powierz je profesjonalistom

Każde badanie kończy się wystawieniem stosownego protokołu potwierdzającego jakość wykonanych prac. Taka procedura jest niezbędna, aby zyskać pewność, że konstrukcja osiągnęła wymagane parametry i może zostać dopuszczona do użytku.

Przeprowadzamy badania zamocowań wykonanych przez naszą firmę, możemy jednak sprawdzić także jakość prac innych przedsiębiorstw. Zachęcamy do nawiązania współpracy z przedsiębiorstwem Impact z Gdańska. Jeśli masz pytania, chętnie udzielmy wszelkich informacji.badanie