Na czym polega system kotwienia kapy chodnikowej?

Kapa chodnikowa to część mostu, na której znajdują się chodnik dla pieszych, bariery energochłonne, balustrady oraz krawężniki. Są to elementy zapewniające codzienne bezpieczeństwo użytkownikom mostu. Z tego powodu niezwykle ważne jest zastosowanie skutecznych i wytrzymałych systemów kotwienia kapy chodnikowej.

Trwałość zespolenia kapy chodnikowej dzięki kotwom mostowym

W nowoczesnej technologii budowy mostów kapa chodnikowa powstaje jako odrębny element. Za sprawą tego rozwiązania poprawia się właściwości konstrukcyjne mostu osiągane przez jednolitą izolację całej płyty. Kapa chodnikowa pojawia się jako dodatkowy element betonowy dopiero po dokładnym zaizolowaniu konstrukcji nośnej.

Jednak, aby kapa chodnikowa tworzyła integralną całość z ustrojem, potrzebne jest wprowadzenie dodatkowych zespoleń za pomocą kotew mostowych systemowych. Kotwy mostowe systemowe KMS gwarantują wysoką jakość połączenia. Dzięki nim kapa chodnikowa staje się solidną podstawą, na której można osadzić krawężniki i kotwy do barier energochłonnych odgradzających pieszych od pojazdów na obiekcie mostowym. To na niej też montuje się balustrady, a czasem i ekrany dźwiękochłonne.

 

Zalety systemów kotwiących KMS

Trwałość zespolenia za pomocą systemu kotwienia osiąga się dzięki połączonym właściwościom stalowej kotwy i substancji zespalającej pod postacią żywicy epoksydowej. Omawiając budowę systemu mocowania KMS, możemy wymienić jako jego części składowe:

  • stalowy pręt gwintowany M20 klasy 5.6 lub 8.8,
  • blachę kotwiącą wraz z nakrętkami,
  • krążek uszczelniający wykonany z odpornego tworzywa sztucznego,
  • żywicę epoksydową, dwuskładnikową.

Zastosowanie systemów kotwienia KMS zmieniło sposób prowadzenia prac podczas montażu kapy chodnikowej. Przede wszystkim skracamy czas działań, gdyż kotwy mostowe systemowe nie wymagają montowania w dolnej części pomostu żadnych dodatkowych elementów. Po wykonanej hydroizolacji przystępuje się do wykonania otworów w betonie. Uzyskany otwór należy dokładnie oczyścić. Następnie aplikuje się do otworu żywicę, po czym wprowadzamy pręt gwintowany. Teraz należy go uszczelnić, krążek z tworzywa zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed wodą.

Po umocowaniu blachy kotwiącej mamy gotową kotwę mostową systemową. Warto przeprowadzić testy zamocowań wklejanych kotew. Jeśli przeszły je pomyślnie w ocenie firmy produkującej i montującej systemy kotwienia, to można doprowadzić prace do końca. W tym celu należy wykonać zbrojenie pod kapę chodnikową i zabetonować, tworząc w ten sposób spójną i wytrzymałą konstrukcję kapy chodnikowej.

Zamawianie systemu kotwienia bezpośrednio u producenta umożliwia przygotowanie zestawu dopasowanego do indywidualnych wymagań inwestycji. Wraz z zakupem kotew mostowych systemowych możemy skorzystać z usługi ich montażu.