Jak wygląda test prawidłowego zamocowania kotwy wklejanej

Zastosowanie kotew wklejanych pozwala na skrócenie czasu robót oraz oszczędność prowadzonej inwestycji. Jednak główną zaletą połączeń wykonywanych za pomocą kotew mostowych jest trwałość i bezpieczeństwo uzyskanego zespolenia. Testy zamocowań służą potwierdzeniu, że przyłączenia wykonano poprawnie, a kotwy wklejane spełniają swoją funkcję.

Testy zamocowań jako kontrola systemu złącznego

W zespoleniu uzyskiwanym za pomocą kotwy wklejanej wykorzystujemy zjawisko adhezji. Na skutek zastosowania preparatu zespalającego – najczęściej żywicy epoksydowej uzyskujemy trwałe wiązanie pomiędzy prętem gwintowanym kotwy a ściankami otworu.

Po czasie potrzebnym do związania i dokręceniu blachy kotwiącej możemy przystąpić do oceny poprawności wykonanego połączenia, czyli przeprowadzić test zamocowań. W tym celu korzystamy z testera zamocowań wykorzystującego działanie układu hydraulicznego, które kontrolujemy za pomocą miernika analogowego. Stosowane urządzenie posiada świadectwo kalibracji wystawione przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Zestaw hydrauliczny dzięki adapterom umożliwia zbadanie nośności kotew o średnicy do 30 mm. W badaniu testowym możemy poddać wytrzymałość kotew na siłę obciążenie nawet do 30 kN (30 t), co jest wartością unikatową w skali kraju. Kontrola mocy zespolenia kotew pozwala ustalić to, jaką siłę nacisku utrzymają oraz potwierdza, że mocowanie wykonano poprawnie. Zyskujemy zatem pewność, że kapa chodnikowa i pozostałe elementy wyposażenia obiektu mostowego otrzymały stabilne mocowanie.

Co zyskujemy dzięki testom zamocowań?

Wykonanie testów zamocowań kotew wklejanych poświadcza słuszność założeń i obliczeń projektowych. Podczas projektowania systemów kotwiących w obiektach mostowych czy drogowych należy uwzględnić właściwości podłoża oraz przewidzieć wartości przyszłych obciążeń. Na jakość zespolenia wpływa poprawność wykonania montażu, a ona także podlega ocenie poprzez testy zespolenia. Prowadzenie testów zespolenia służy więc wszechstronnej weryfikacji jakości osadzenia i wytrzymałości kotew wklejanych.

Podsumowaniem wykonanych badań jest wystawienie protokołu potwierdzającego, że mocowania spełniają normy. Dopełnienie opisanych procedur gwarantuje, że inwestycja realizuje zakres wymagań konstrukcyjnych, tym samym nie stanowi zagrożenia dla otoczenia i użytkowników. Możemy więc liczyć, że obiekt zostanie dopuszczony do użytku. Testy zamocowań wykonujemy po ich wykonaniu, ale istotna jest również kontrola zespoleń znajdujących się w użyciu, np. przed przystąpieniem do remontów lub prac modernizacyjnych.